https://perm.poliholl.ru/gallery-projects/ukladka_tkanogo_pvkh_pokrytiya_bolon_14767/2019-09-05T13:16:43+03:00https://perm.poliholl.ru/gallery-projects/ukladka_tkanogo_pvkh_pokrytiya_wise_14768/2020-03-17T14:48:32+03:00https://perm.poliholl.ru/gallery-projects/ukladka_linoleuma_s_zavodom_na_stenu_14769/2019-09-05T13:16:43+03:00https://perm.poliholl.ru/gallery-projects/ukladka_sportivnogo_linoleuma_lg_rexcourt_i_nanesenie_razmetki_14770/2020-03-18T13:19:57+03:00https://perm.poliholl.ru/gallery-projects/ukladka_kovrovoy_plitki_14771/2019-09-05T13:16:43+03:00https://perm.poliholl.ru/gallery-projects/ukladka_kovrovoy_plitki_i_laminata_14772/2019-09-05T13:16:43+03:00https://perm.poliholl.ru/gallery-projects/ukladka_vinilovoy_plitki_forbo_i_kovrolina_itc_14773/2019-09-05T13:16:43+03:00https://perm.poliholl.ru/gallery-projects/ukladka_tkanogo_pvkh_pokrytiya_bolon_14774/2019-09-05T13:16:43+03:00https://perm.poliholl.ru/gallery-projects/ukladka_kovrolina_14775/2019-09-05T13:16:43+03:00https://perm.poliholl.ru/gallery-projects/ukladka_kovrolina_14776/2019-09-05T13:16:44+03:00https://perm.poliholl.ru/gallery-projects/ukladka_naturalnogo_linoleuma_14777/2019-09-05T13:16:44+03:00https://perm.poliholl.ru/gallery-projects/ukladka_linoleuma_s_zavodom_na_stenu_14778/2019-09-05T13:16:44+03:00https://perm.poliholl.ru/gallery-projects/ukladka_massivnoy_doski_14779/2019-09-05T13:16:44+03:00https://perm.poliholl.ru/gallery-projects/ukladka_tkanogo_pvkh_pokrytiya_wise_14780/2019-09-05T13:16:44+03:00https://perm.poliholl.ru/gallery-projects/ukladka_kovrovoy_plitki_14781/2019-09-05T13:16:44+03:00https://perm.poliholl.ru/gallery-projects/ukladka_tokoprovodyashchego_linoleuma_14782/2019-09-05T13:16:44+03:00https://perm.poliholl.ru/gallery-projects/ukladka_kovrovoy_plitki_14783/2020-03-17T14:40:47+03:00https://perm.poliholl.ru/gallery-projects/ukladka_vinilovoy_plitki_14785/2019-09-05T13:16:44+03:00https://perm.poliholl.ru/gallery-projects/ukladka_parketnoy_doski_14786/2020-03-17T14:36:38+03:00https://perm.poliholl.ru/gallery-projects/ukladka_tkanogo_pvkh_pokrytiya_bolon_14787/2019-09-05T13:16:44+03:00https://perm.poliholl.ru/gallery-projects/ukladka_kovrolina_i_montazh_kresel_14788/2019-09-05T13:16:44+03:00https://perm.poliholl.ru/gallery-projects/ukladka_sportivnogo_linoleuma_i_nanesenie_razmetki_14789/2020-03-18T13:16:35+03:00https://perm.poliholl.ru/gallery-projects/ukladka_tkanogo_pvkh_pokrytiya_14790/2020-05-13T15:47:13+03:00https://perm.poliholl.ru/gallery-projects/ukladka_kovrolina_pvkh_plitki_i_stsenicheskogo_linoleuma_14791/2020-03-18T13:42:39+03:00https://perm.poliholl.ru/gallery-projects/ukladka_kovrovoy_plitki_14792/2020-03-18T13:35:14+03:00https://perm.poliholl.ru/gallery-projects/ukladka_sportivnogo_parketa_14793/2019-09-05T13:16:44+03:00https://perm.poliholl.ru/gallery-projects/ukladka_falshpola_i_kovrovoy_plitki_14794/2020-03-18T13:23:45+03:00https://perm.poliholl.ru/gallery-projects/ukladka_sportivnogo_linoleuma_14795/2019-09-05T13:16:44+03:00https://perm.poliholl.ru/gallery-projects/ukladka_vinilovoy_plitki_14796/2019-09-05T13:16:45+03:00https://perm.poliholl.ru/gallery-projects/ukladka_kovrolina_14798/2019-09-05T13:16:45+03:00https://perm.poliholl.ru/gallery-projects/ukladka_falshpola_i_kovrovoy_plitki_14799/2019-09-05T13:16:45+03:00https://perm.poliholl.ru/gallery-projects/ukladka_tkanogo_pvkh_pokrytiya_14801/2019-09-05T13:16:45+03:00https://perm.poliholl.ru/gallery-projects/ukladka_sportivnogo_linoleuma_14802/2019-09-05T13:16:45+03:00https://perm.poliholl.ru/gallery-projects/ukladka_tkanogo_pvkh_pokrytiya_14803/2019-09-05T13:16:45+03:00https://perm.poliholl.ru/gallery-projects/ukladka_kovrolina_15277/2020-03-18T13:33:34+03:00https://perm.poliholl.ru/gallery-projects/ukladka_sportivnogo_linoleuma_15278/2019-09-05T13:16:45+03:00https://perm.poliholl.ru/gallery-projects/ukladka_sportivnogo_linoleuma_i_nanesenie_razmetki_15279/2019-09-05T13:16:45+03:00https://perm.poliholl.ru/gallery-projects/ukladka_sportivnogo_parketa_rezinovogo_pokrytiya_i_nanesenie_razmetki_15280/2020-03-18T13:59:04+03:00https://perm.poliholl.ru/gallery-projects/ukladka_linoleuma_19166/2019-09-05T13:16:45+03:00https://perm.poliholl.ru/gallery-projects/ukladka_kovrovogo_pokrytiya_ege_19167/2019-09-05T13:16:45+03:00https://perm.poliholl.ru/gallery-projects/ukladka_tkanogo_pvkh_pokrytiya_19168/2019-09-05T13:16:45+03:00https://perm.poliholl.ru/gallery-projects/ukladka_kovrolina_19169/2019-09-05T13:16:45+03:00https://perm.poliholl.ru/gallery-projects/ukladka_kovrolina_19170/2019-09-05T13:16:45+03:00https://perm.poliholl.ru/gallery-projects/ukladka_stsenicheskogo_linoleuma_19171/2019-09-05T13:16:45+03:00https://perm.poliholl.ru/gallery-projects/ukladka_linoleuma_19172/2019-09-05T13:16:45+03:00https://perm.poliholl.ru/gallery-projects/ukladka_linoleuma_i_parketnoy_doski_19173/2019-09-05T13:16:45+03:00https://perm.poliholl.ru/gallery-projects/ukladka_kovrovoy_plitki_19175/2019-09-05T13:16:45+03:00https://perm.poliholl.ru/gallery-projects/ukladka_sportivnogo_linoleuma_i_nanesenie_razmetki_19176/2019-09-05T13:16:46+03:00https://perm.poliholl.ru/gallery-projects/ukladka_sportivnogo_linoleuma_i_nanesenie_razmetki_19177/2019-09-05T13:16:46+03:00https://perm.poliholl.ru/gallery-projects/ukladka_tokoprovodyashchey_plitki_s_zavodom_na_stenu_19178/2019-09-05T13:16:46+03:00https://perm.poliholl.ru/gallery-projects/ukladka_tokoprovodyashchego_linoleuma_19179/2019-09-05T13:16:46+03:00https://perm.poliholl.ru/gallery-projects/ukladka_kovrovoy_plitki_20708/2019-09-05T13:16:46+03:00https://perm.poliholl.ru/gallery-projects/remont_falshpola_i_ukladka_kovrovoy_plitki_20710/2019-09-05T13:16:46+03:00https://perm.poliholl.ru/gallery-projects/ukladka_kovrovoy_plitki_20711/2019-09-05T13:16:46+03:00https://perm.poliholl.ru/gallery-projects/ukladka_vinilovoy_plitki_20712/2019-09-05T13:16:46+03:00https://perm.poliholl.ru/gallery-projects/ukladka_parketa_20713/2019-09-05T13:16:46+03:00https://perm.poliholl.ru/gallery-projects/ukladka_kovrovoy_plitki_20714/2019-09-05T13:16:46+03:00https://perm.poliholl.ru/gallery-projects/ukladka_parketa_20716/2019-09-05T13:16:46+03:00https://perm.poliholl.ru/gallery-projects/ukladka_linoleuma_s_zavodom_na_stenu_20718/2019-09-05T13:16:46+03:00https://perm.poliholl.ru/gallery-projects/ukladka_vinilovoy_plitki_20719/2019-09-05T13:16:46+03:00https://perm.poliholl.ru/gallery-projects/ukladka_linoleuma_20720/2019-09-05T13:16:46+03:00https://perm.poliholl.ru/gallery-projects/ukladka_sportivnogo_pokrytiya_20721/2019-09-05T13:16:46+03:00https://perm.poliholl.ru/gallery-projects/ukladka_vinilovoy_plitki_20723/2019-09-05T13:16:46+03:00https://perm.poliholl.ru/gallery-projects/ukladka_vinilovoy_plitki_20724/2019-09-05T13:16:46+03:00https://perm.poliholl.ru/gallery-projects/ukladka_laminata_20725/2019-09-05T13:16:46+03:00https://perm.poliholl.ru/gallery-projects/ukladka_vinilovoy_plitki_20726/2019-09-05T13:16:46+03:00https://perm.poliholl.ru/gallery-projects/ukladka_kovrovoy_plitki_20727/2019-09-05T13:16:46+03:00https://perm.poliholl.ru/gallery-projects/ukladka_kovrolina_20728/2019-09-05T13:16:46+03:00https://perm.poliholl.ru/gallery-projects/ukladka_sportivnogo_pokrytiya_29184/2019-09-05T13:16:46+03:00https://perm.poliholl.ru/gallery-projects/ukladka_massiva_bambuka_29185/2019-09-05T13:16:47+03:00https://perm.poliholl.ru/gallery-projects/ukladka_kovrolina_v_restorane_29187/2020-03-18T13:25:23+03:00https://perm.poliholl.ru/gallery-projects/ukladka_tkanogo_pvkh_pokrytiya_75453/2020-03-18T13:22:26+03:00https://perm.poliholl.ru/gallery-projects/ukladka_tkanogo_pvkh_pokrytiya_75454/2019-09-05T13:16:47+03:00https://perm.poliholl.ru/gallery-projects/ukladka_naturalnogo_linoleuma_75456/2019-09-05T13:16:47+03:00https://perm.poliholl.ru/gallery-projects/ukladka_kovrolina_75457/2019-09-05T13:16:47+03:00https://perm.poliholl.ru/gallery-projects/ukladka_tkanogo_pvkh_pokrytiya_75458/2019-09-05T13:16:47+03:00https://perm.poliholl.ru/gallery-projects/ukladka_naturalnogo_linoleuma_75459/2019-09-05T13:16:47+03:00https://perm.poliholl.ru/gallery-projects/ukladka_sportivnogo_linoleuma_i_nanesenie_razmetki_75460/2019-09-05T13:16:47+03:00https://perm.poliholl.ru/gallery-projects/ukladka_tkanogo_pvkh_pokrytiya_75461/2019-09-05T13:16:47+03:00https://perm.poliholl.ru/gallery-projects/ukladka_linoleuma_75462/2019-09-05T13:16:47+03:00https://perm.poliholl.ru/gallery-projects/ukladka_linoleuma_75463/2019-09-05T13:16:47+03:00https://perm.poliholl.ru/gallery-projects/ukladka_kovrolina_75465/2019-09-05T13:16:47+03:00https://perm.poliholl.ru/gallery-projects/podgotovka_osnovaniya_75466/2019-09-05T13:16:47+03:00https://perm.poliholl.ru/gallery-projects/plitki_i_mazaiki_na_stenu_75467/2019-09-05T13:16:47+03:00https://perm.poliholl.ru/gallery-projects/ukladka_parketnyy_doski_75468/2019-09-05T13:16:47+03:00https://perm.poliholl.ru/gallery-projects/montazh_plitki_pvkh_v_ofise_75471/2019-09-05T13:16:47+03:00https://perm.poliholl.ru/gallery-projects/ukladka_kovrolina_na_stsenu_75472/2019-09-05T13:16:47+03:00https://perm.poliholl.ru/gallery-projects/ukladka_inzhenernoy_doski_75473/2019-09-05T13:16:47+03:00https://perm.poliholl.ru/gallery-projects/nanesenie_razmetki_s_simvolami_75476/2019-09-05T13:16:47+03:00https://perm.poliholl.ru/gallery-projects/ukladka_sportivnogo_rezinovogo_pokrytiya_75477/2019-09-05T13:16:48+03:00https://perm.poliholl.ru/gallery-projects/ukladka_kovrolina_75479/2019-09-05T13:16:48+03:00https://perm.poliholl.ru/gallery-projects/ukladka_kovrolina_77912/2019-09-05T13:16:48+03:00https://perm.poliholl.ru/gallery-projects/demontazh_i_montazh_parketnyy_doski_78898/2019-09-05T13:16:48+03:00https://perm.poliholl.ru/gallery-projects/ukladka_kovrolina_v_ofise_78900/2019-09-05T13:16:48+03:00https://perm.poliholl.ru/gallery-projects/ukladka_kovrolina_na_lestnitsu_i_montazh_kovrovogo_plintusa_78901/2019-09-05T13:16:48+03:00https://perm.poliholl.ru/gallery-projects/ukladka_kovrolina_78902/2019-09-05T13:16:48+03:00https://perm.poliholl.ru/gallery-projects/ukladka_sportivnoy_parketnoy_sistemy_78905/2019-09-05T13:16:48+03:00https://perm.poliholl.ru/gallery-projects/ukladka_sportivnogo_linoleuma_78906/2019-09-05T13:16:48+03:00https://perm.poliholl.ru/gallery-projects/ukladka_kovrovoy_plitki_78907/2019-09-05T13:16:48+03:00https://perm.poliholl.ru/gallery-projects/ukladka_kovrolina_78908/2019-09-05T13:16:48+03:00https://perm.poliholl.ru/gallery-projects/montazh_sportivnogo_linoleuma_78909/2019-09-05T13:16:48+03:00https://perm.poliholl.ru/gallery-projects/ukladka_vinilovoy_plitki_78910/2019-09-05T13:16:48+03:00https://perm.poliholl.ru/gallery-projects/ukladka_kovrolina_78911/2019-09-05T13:16:48+03:00https://perm.poliholl.ru/gallery-projects/ukladka_kovrolina_78913/2019-09-05T13:16:48+03:00https://perm.poliholl.ru/gallery-projects/montazh_falshpola_78914/2019-09-05T13:16:48+03:00https://perm.poliholl.ru/gallery-projects/nanesenie_razmetki_78915/2019-09-05T13:16:48+03:00https://perm.poliholl.ru/gallery-projects/ukladka_linoleuma_78917/2019-09-05T13:16:48+03:00https://perm.poliholl.ru/gallery-projects/ukladka_linoleuma_78918/2019-09-05T13:16:48+03:00https://perm.poliholl.ru/gallery-projects/montazh_falshpola_78921/2019-09-05T13:16:48+03:00https://perm.poliholl.ru/gallery-projects/svarka_shvov_78922/2019-09-05T13:16:49+03:00https://perm.poliholl.ru/gallery-projects/postavka_vinilovoy_i_kovrovoy_plitki_78969/2020-03-17T14:46:38+03:00https://perm.poliholl.ru/gallery-projects/ukladka_linoleuma_79002/2019-09-05T13:16:49+03:00https://perm.poliholl.ru/gallery-projects/ukladka_linoleuma_79014/2019-09-05T13:16:49+03:00https://perm.poliholl.ru/gallery-projects/ukladka_tokoprovodyashchego_linoleuma_s_zavodom_na_stenu_79017/2019-09-05T13:16:49+03:00https://perm.poliholl.ru/gallery-projects/montazh_kauchukovogo_pokrytiya_artigo_79019/2019-09-05T13:16:49+03:00https://perm.poliholl.ru/gallery-projects/montazh_kovrolina_79020/2019-09-05T13:16:49+03:00https://perm.poliholl.ru/gallery-projects/ukladka_kovrolina_na_lestnitsu_79022/2020-04-28T17:03:50+03:00https://perm.poliholl.ru/gallery-projects/ukladka_kovrolina_79024/2020-04-28T17:00:00+03:00https://perm.poliholl.ru/gallery-projects/ukladka_kovrolina_79028/2020-03-18T13:31:54+03:00https://perm.poliholl.ru/gallery-projects/ukladka_vinilovoy_plitki_79032/2020-03-18T13:39:37+03:00https://perm.poliholl.ru/gallery-projects/ukladka_vinilovoy_plitki_79033/2020-03-18T13:40:30+03:00https://perm.poliholl.ru/gallery-projects/ukladka_sportivnogo_rezinovogo_pokrytiya_79035/2020-03-18T13:27:26+03:00https://perm.poliholl.ru/gallery-projects/montazh_kovrovoy_plitki_79036/2020-03-18T13:29:09+03:00https://perm.poliholl.ru/gallery-projects/ukladka_indiyskikh_kovrov_jacaranda_na_podlozhku_s_zagibom_kraya_79037/2020-03-18T13:43:36+03:00https://perm.poliholl.ru/gallery-projects/montazh_tokoprovodyashchego_linoleuma_s_zavodom_na_stenu_79040/2020-03-18T13:49:30+03:00https://perm.poliholl.ru/gallery-projects/postavka_i_montazh_napolnykh_pokrytiy_79041/2020-03-18T13:36:01+03:00https://perm.poliholl.ru/gallery-projects/ukladka_stsenicheskogo_linoleuma_79042/2020-03-18T13:41:31+03:00https://perm.poliholl.ru/gallery-projects/podgotovka_osnovaniya_i_montazh_kommercheskogo_linoleuma_79043/2020-03-17T14:42:35+03:00https://perm.poliholl.ru/gallery-projects/ukladka-pvkh-plitki-sergiev-posad/2020-03-17T14:44:13+03:00https://perm.poliholl.ru/gallery-projects/ukladka-kovrolina-aureliya-na-kley-montazh-plintusa/2020-03-18T13:37:54+03:00https://perm.poliholl.ru/gallery-projects/ukladka-stsenicheskogo-linoleuma-v-tantsevalnoy-studii-ally-dukhovoy/2020-06-08T21:14:19+03:00https://perm.poliholl.ru/gallery-projects/ukladka-sportivnogo-parketa-v-barvikhe/2020-06-11T20:05:32+03:00https://perm.poliholl.ru/gallery-projects/ukladka-linoleuma-planeta-kvn/2020-06-11T20:38:45+03:00https://perm.poliholl.ru/gallery-projects/nanesenie-sportivnoy-razmetki-gbu-tsfkis-zelenogradskogo-ao-g-moskvy-moskomsporta-/2020-06-11T20:27:26+03:00https://perm.poliholl.ru/gallery-projects/ukladka-vinilovoy-plitki-informzashchita/2020-06-11T20:25:24+03:00https://perm.poliholl.ru/gallery-projects/ukladka-stsenicheskogo-linoleuma-v-teatre-detskogo-tantsa/2020-06-11T20:37:22+03:00https://perm.poliholl.ru/gallery-projects/ukladka-vinilovoy-plitki-na-kley-v-restorane-zolotaya-vobla/2020-06-11T20:54:25+03:00https://perm.poliholl.ru/gallery-projects/ukladka-kommercheskogo-linoleuma-v-sokolnikakh/2020-06-11T21:03:23+03:00https://perm.poliholl.ru/gallery-projects/ukladka-kovrolina-na-kley-sosnovyy-bor/2020-06-11T21:11:07+03:00https://perm.poliholl.ru/gallery-projects/ukladka-rezinovogo-pokrytiya-v-sportzale-v-chastnom-dome/2020-06-12T14:34:29+03:00https://perm.poliholl.ru/gallery-projects/ukladka-vinilovoy-plitki-v-chastnom-dome/2020-06-12T15:14:35+03:00https://perm.poliholl.ru/gallery-projects/ukladka-sportivnogo-linoleuma-v-tantsevalnoy-shkole-senezhskaya/2020-06-12T15:21:40+03:00https://perm.poliholl.ru/gallery-projects/ukladka-kommercheskogo-linoleuma-v-tekstilshchikakh/2020-06-12T15:24:54+03:00https://perm.poliholl.ru/gallery-projects/razmetka-tennisnoy-ploshchadki/2020-06-14T13:14:54+03:00https://perm.poliholl.ru/gallery-projects/ukladka-marmoleuma/2020-07-10T14:26:11+03:00https://perm.poliholl.ru/gallery-projects/ukladka-marmoleuma-dizaynerskim-sposobom/2020-07-10T15:48:01+03:00https://perm.poliholl.ru/gallery-projects/ukladka-kovrovoy-plitki/2020-07-10T15:50:36+03:00https://perm.poliholl.ru/gallery-projects/montazh-pvkh-plintusa/2020-07-10T14:28:50+03:00https://perm.poliholl.ru/gallery-projects/montazh-terrasnoy-doski/2020-07-10T15:52:45+03:00https://perm.poliholl.ru/gallery-projects/ukladka-kovrolina/2020-07-10T15:53:39+03:00https://perm.poliholl.ru/gallery-projects/montazh-pvkh-plitki/2020-07-10T13:36:43+03:00https://perm.poliholl.ru/gallery-projects/ukladka-linoleuma-montazh-pvkh-plitki/2020-07-10T14:32:28+03:00https://perm.poliholl.ru/gallery-projects/ukladka-rezinovogo-pokrytiya/2020-07-10T15:54:26+03:00https://perm.poliholl.ru/gallery-projects/ukladka-marmoleuma-v-odintsovo/2020-07-10T15:56:01+03:00https://perm.poliholl.ru/gallery-projects/ukladka-kovrovoy-plitki-v-sheremetevo/2020-07-10T15:57:57+03:00https://perm.poliholl.ru/gallery-projects/zalivka-pola-montazh-pvkh-plitki-sergiev-posad/2020-07-21T17:40:22+03:00https://perm.poliholl.ru/gallery-projects/ukladka-kovrolina-v-ofise/2020-07-26T11:15:45+03:00https://perm.poliholl.ru/gallery-projects/ukladka-kovrolina-v-chastnom-dome/2020-07-29T14:34:53+03:00https://perm.poliholl.ru/gallery-projects/ukladka-linoleuma-v-detskom-sadike/2020-08-19T17:58:08+03:00https://perm.poliholl.ru/gallery-projects/ukladka-kovrolina-v-gostinitse/2020-08-19T18:03:54+03:00https://perm.poliholl.ru/gallery-projects/ukladka-linoleuma-s-zavodom-na-stenu/2020-08-19T18:41:54+03:00https://perm.poliholl.ru/gallery-projects/ukladka-sportivnogo-rezinovogo-pokrytiya/2020-08-19T18:10:48+03:00https://perm.poliholl.ru/gallery-projects/ukladka-kauchukovogo-pokrytiya/2020-08-19T18:15:21+03:00https://perm.poliholl.ru/gallery-projects/ukladka-kovrovoy-plitki-dizaynerskim-sposobom/2020-08-19T18:43:09+03:00https://perm.poliholl.ru/gallery-projects/montazh-kvartsvinilovoy-plitki/2020-08-19T18:22:03+03:00https://perm.poliholl.ru/gallery-projects/montazh-falshpola/2020-08-19T18:24:55+03:00https://perm.poliholl.ru/gallery-projects/montazh-pvkh-plitki-v-sheremetevo/2020-08-19T18:28:41+03:00https://perm.poliholl.ru/gallery-projects/montazh-terrasnoy-doske-d-beryezka/2020-09-04T20:41:31+03:00https://perm.poliholl.ru/gallery-projects/podgotovka-osnovaniya-i-ukladka-linoleuma-v-papa-barvillage-moscow/2020-09-04T20:50:18+03:00https://perm.poliholl.ru/gallery-projects/2020-09-04T20:50:18+03:00